Innovatiecentrum de kas

In 2006 is het eigen innovatiecentrum 'De Kas' geopend. Hier zijn de afdelingen Kwaliteit en Research & Development gevestigd. Op deze locatie beschikken de afdelingen over een uitgebreid laboratorium en verschillende teeltkassen. Hier kunnen uiteenlopende teeltomstandigheden worden nagebootst. In 'De Kas' voeren we diverse onderzoeken voor derden uit. We doen beperkt en uitgebreid fysisch onderzoek, zoals bepaling van lucht- en watergehalte, pH- en EC-metingen en WOK-analyses. In onze teeltruimtes voeren we onkruidtoetsen, substraatproeven en specifiek teeltonderzoek uit.

Daarnaast is in 'De Kas' een mooie ontmoetingsruimte gecreëerd. In deze ruimte organiseren we  voor zowel klanten en relaties als voor kwekersverenigingen informatieve bijeenkomsten.