Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.vanderknaap.info) van Van der Knaap Diensten B.V. (hierna te noemen: "Van der Knaap"), die haar hoofdkantoor heeft te (2295 RZ) Kwintsheul, gemeente Wateringen (Postbus 136, 2290 AC Wateringen), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK 's-Gravenhage onder nummer 27255852, met bekende handelsnamen: Van der Knaap Diensten B.V., Van der Knaap Group of Companies (Van der Knaap Diensten) en P. en R. Diensten. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via vdk@vanderknaap.info

Op alle producten en diensten die Van der Knaap verstrekt zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op deze website.

Gebruik van de internetsite
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Van der Knaap niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Alle prijzen en aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in het bijzonder in individuele gevallen afwijken van hetgeen op de website staat vermeld. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Van der Knaap kan (dan ook) niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsite en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Voorts is het bij ontwerpen en samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Van der Knaap kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Van der Knaap aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Mocht u problemen ondervinden op deze site, of komt u informatie tegen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar vdk@vanderknaap.info. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Knaap worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Van der Knaap maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Met deze cookies kunnen wij uw internetgedrag volgen. Deze informatie gebruiken wij alleen voor optimalisatie van onze website en ook om u te voorzien van relevante content of advertenties. Als u verder gaat dan accepteert u daarmee het gebruik van deze cookies. Meer weten? Lees dan onze privacyverklaring.