Duurzame Teeltsystemen

Het R&D team van Van der Knaap heeft een duurzaam teeltsysteem ontwikkeld waarmee biologisch los van de ondergrond kan worden geteeld. Deze bioreactor zet eiwitten om in nitraatstikstof (NO3--N). De met de reactor geproduceerde voedingsoplossing is stabiel en vrij van organische resten, schimmels en bacteriën.

Stikstof

In de bioreactor worden resteiwitten en -aminozuren door bacteriën omgezet in nitraatstikstof (NO3--N). Bij teelt in de grond zorgen de bodembacteriën voor de omzetting van organisch materiaal in voor de plant opneembare stikstof. Dit is echter een ongecontroleerd proces waarbij nog steeds sprake is van tekorten of soms zelfs overmaat aan stikstof. De voedingsoplossing die met de bioreactor wordt geproduceerd, kan toegediend worden via druppelaars of andersoortige irrigatiesystemen. Hierbij is de teler dus zelf in controle over de toe te dienen hoeveelheid en het moment van toediening. Organisch telen wordt op deze manier stuurbaar.

Europese wetgeving

In Noord-Amerika en Canada wordt het systeem met de biologische voedingsoplossing inmiddels naar volle tevredenheid gebruikt voor de teelt van vruchtgroentegewassen De Europese wetgeving wijkt echter af. Het op deze wijze gekweekte product mag niet als biologisch worden aangemerkt, ondanks dat er grote voordelen zitten aan de teelt op substraat. Als je in de vollegrond teelt, is er altijd emissie van water en voeding naar de ondergrond. Bij een teelt op substraat kan alles worden opgevangen en hergebruikt en is de opbrengst in de regel veel hoger.

Teelt in de vollegrond

De biologische voeding kan ook gebruikt worden in de huidige bioteelten in de grond. De productie die deze telers realiseren is vaak 50-60% van wat er in de substraatteelt wordt gehaald. Met onze biologische voeding zou dit verhoogd kunnen worden naar 80-90%.

Proeven in ‘de Kas’

In de afgelopen twee jaar hebben we in ons eigen testcentrum ‘de Kas’ verschillende groenten en zachtfruit geteeld met de biologische voeding uit de bioreactor. In deze proeven werden de resultaten van een teelt op minerale voeding vergeleken met eenzelfde teelt op biologische voeding. In geen van de proeven deed het biologische alternatief onder voor de minerale teelt. In sommige gevallen waren de resultaten zelfs beter en in alle gevallen veelbelovend!

Macro- en micronutriënten

Naast teeltresultaten op het gebied van groei en productie, wordt er tijdens de proeven ook onderzoek gedaan naar de verschillen in inhoudsstoffen en smaak. In de regel bevat een gangbare voedingsoplossing zes macro- en zes micronutriënten, maar met de biologische voeding is het spectrum aan micronutriënten veel groter. Al deze micronutriënten zorgen voor verschillende processen in het gewas waardoor er verschil ontstaat in de gehaltes vitamines, antioxidanten en caroteen. Wij hebben bij een aantal proeven gekeken naar de nutriënten en de bestanddelen van de biologisch ten opzichte van de niet-biologisch geteelde producten. In het geval van tomaat zagen wij dat de producten geteeld met biologische voeding hogere concentraties (inhouds)stoffen bevatten en een betere smaak hadden. De biologisch geteelde paprika’s lieten een hoog vitamine-B-gehalte zien.

Biologisch geteelde potplanten

Naast proeven met groenten en zachtfruit, zijn ook de eerste testen gedaan met potplanten die de biologische voedingsoplossing uit de bioreactor kregen. In de regel heeft de biologische voeding een iets hoger natriumgehalte dan minerale voeding. Om die reden werd gekozen voor Calathea, een natriumgevoelig gewas. De verschillen tussen de planten op biologische voeding en die op minerale voeding waren minimaal. Zowel het blad als het versgewicht en de wortelkwaliteit waren gemiddeld gezien gelijk aan elkaar. Ook uit de proeven met Phalaenopsis bleek dat het mogelijk is om een goede Phalaenopsis te bewortelen en kweken met de biologische voedingsoplossing uit de bioreactor.

Lees meer over de proeven met de biologische voedingsoplossing in onze nieuwsbrief.

Van der Knaap maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Met deze cookies kunnen wij uw internetgedrag volgen. Deze informatie gebruiken wij alleen voor optimalisatie van onze website en ook om u te voorzien van relevante content of advertenties. Als u verder gaat dan accepteert u daarmee het gebruik van deze cookies. Meer weten? Lees dan onze privacyverklaring.